Przejdź bezpośrednio do treści

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

  • Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.0001 01:24
  • Zgłaszanie projektów 01.01.0001 01:24 01.01.0001 01:24
  • Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.01.0001 01:24 01.01.0001 01:24
  • Prezentacja projektów 01.01.0001 01:24
  • Głosowanie 01.01.0001 01:24 01.01.0001 01:24
  • Ogłoszenie wyników 01.01.0001 01:24