Budżet Obywatelski w Gminie Oborniki na 2022 rok

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet obywatelski to specyficzna forma konsultacji społecznych, którego celem jest odanie głosu mieszkańcom w zakresie wydatkowania części budzęto dnago samorządku. Budżety obywatelskie funkcjonują w wieli polskich JST i stają się coraz bardziej popularne. 

Na mocy nowelizacji Ustawy o samorządzie gminnym forma partycypacji jaką jest Budżet obywatelski stała się obligatoryjna dla miast na prawach powiatu. W tym przypadku należy spełnić następujące wymogi aby Budżet Obywatelski był przeprowadzony zgodnie z prawem

Budżet Obywatelski - najłatwieszy sposób dla mieszkańców w wyrażeniu swojego zdania w zakresie preferencji planowanych działań. 

Mieszkańcy bardzo chętnie włączają się w procedurę Budżetu Obywatelskiego, a przede wszystkim głosowania. 

Poczucie, że mają realny wpływ na zmiany w ich lokalnym otoczeniu jest motorem aktywnego udziału. 

Zdecydowanie więcej mieszkańców wyraża swoje zdanie w Budżecie Obywatelskim niż typowych konsultacjach społecznych.